АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

  • Процесуално представителство пред държавни и общински органи
  • Обжалване на наказателни постановления на различни органи
  • Обжалване на административни актове
  • Оказване на съдействие и изготвяне на документи при обжалване на наказателно постановление по административен и съдебен ред;
  • Процесуално представителство за защита пред съда при обжалване на наказателно постановление.