За контакт:

Ако се нуждаете от решение за Вашия правен казус, не се колебайте да се свържете с нас.

Бургас, ул. Силистра № 10, партер
0883 40 77 00

За онлайн запитване може да изпратите съобщение на посочения имейл адрес или да попълните формата по-долу:

Цени:

  • Цената за устна правна консултация е от 30лв. до 50лв. в зависимост от правната сложност на казуса и продължителността на консултацията.
  • Цената на писмена консултация е от 60лв. до 80лв., в зависимост от правната сложност на казуса и се изготвя в рамките на до 2 дни.
  • Онлайн консултации се извършват, след като цената за услугата е заплатена и е постъпила по банковата сметка.
  • Всички останали цени - за процесуално представителство по дела пред българските съдилища, за изготвяне на договори, за снабдяване с документи, участие в преговори и всички други юридически услуги, се определят съобразно правната и фактическа сложност на всеки отделен случай и обема на възложената работа. Стремим се да постигнем взаимно приемлив размер на адвокатския хонорар. Следва да отбележим, че цените на адвокатските услуги не могат да бъдат в размер по-нисък от определения в НАРЕДБА №1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения от 9.07.2004 г., издадена от Висшия адвокатски съвет, целият текст на наредбата може да прочетете тук.