ДАВНОСТ НА ВНОСКИТЕ ПО ДОГОВОР ЗА ЛИЗИНГ
Съдържание През последните години пукупката на вещи с договор за лизинг стана масова практика. При липсата на възможност за заплщане на цялата цена на веща, хората сключват договор за лизинг, съгласно който изплащат цената разделена на месечни вноски, с клауза в договора, че след изплащане на всички вноски придобиват собствеността
СТАТИИ
Обезщетение за безработица
От въвежда на извънредното положение, във връзка с разпространението на вируса COVID-19, всеки ден сме свидетели на увеличаващия се брой безработни хора. Всеки ден опашките пред Бюрата по труда, като към днешна дата, 08.04.2020г., се съобщава, че броят на безработните в страната е над 61 хиляди. За всички тях актуален
СТАТИИ
прекратяване на договор непродолима сила форсмажор стопанска непоносимост
Въведеното извънредно положение, във връзка с разпространението на вируса COVID-19, поставя пред изпитание всички сфери на живота в страната, включително икономиката, засяга бизнеса и договорните отношения. Изпълнението на договорните задължения както за физическите лица, така и за търговците се превръща в предизвикателство, а в много от случаите става и фактически
СТАТИИ
извънредно положение
Въведеното извънредно положение, във връзка с разпространението на вируса COVID-19, поставя пред изпитание всички сфери на живота в страната, като в най-голяма степен е засегната дейността на фирмите, някой от тях са принудени изцяло да прекратят работа, а други са силно ограничени. Ситуацията е неблагоприятна както за работодателите, така и
СТАТИИ
прекратяване-на-договор-за-туристически-пакер
Условията по сключване и прекратяване на договор за туристически пакет са уредени в Закона за туризма, с който в българското законодателство е транспонирана Директива (ЕС) 2015/2302 на Европейския парламент и съюза и на съвета от 25 ноември 2015 г. относно пакетните пътувания и свързаните пътнически услуги. Във връзка с разпространението
СТАТИИ
продажба на дял от съсобствен имот
Правото на собственост включва възможността собственика да владее, да ползва и да се разпорежда свободно със собствения си недвижим имот. Същите право има и собственик, който притежава идеална част от съсобствен недвижим имот. При продажба на дял от съсобствен имот обаче закона поставя определени изисквания, който трябва да бъдат изпълнени
СТАТИИ
право на строеж суперфиция давност
Когато искате да построите сграда в чужд имот или когато сте съсобственик на недвижим имот, в който сам или с другите съсобственици искате да постоите сграда в него, следва да имате право на строеж. В този случай за вас възникват въпроси, като какво представлява правото на строеж, как се учредява,
СТАТИИ
фондация учредяване регистрация
В предишната статия разгледахме условията за учредяване и регистрация на сдружение. Другият вид юридически лица с нестопанска цел са фондациите. Между сдружение и фондация има прилики, но има и съществени разлики, като основната е, че фондацията няма членове и учредителят й има право да си запази права, които му гарантират
СТАТИИ
сдружение учредяване регистрация
Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел, което обединява група от хора за постигането на обща цел. Сдружение е подходяща форма за извършване на дейност от юридическо лице, когато целта не е извършване на стопанска такава или ако се извършва стопанска дейност, то тя да е свързана само предмета на
СТАТИИ
привременни мерки
Много често, когато се стига до развод по исков ред или до завеждане на дело за упражняване на родителски права между страните съществува сериозно неразбирателство. В резултат на спора между съпрузите или родителите, а и тъй като делата понякога отнемат много време докато приключат, в интерес на страните е да
СТАТИИ