адвокат договор за международен превоз

адвокат договор за международен превоз

отговорност на превозвача по CMR рекламации и искове

ОТГОВОРНОСТ НА ПРЕВОЗВАЧА ПО CMR. РЕКЛАМАЦИИ И ИСКОВЕ.

В предишната статия разгледахме, условията за сключване и изпълнение на договора за международен превоз и товарителница CMR, като в настоящата ще се спрем на други важни разпоредби от CMR Конвенцията, уреждащи отговорност на превозвача по CMR и рекламации и искове във връзка с тази отговорност. Отговорност на превозвача по CMR …

ОТГОВОРНОСТ НА ПРЕВОЗВАЧА ПО CMR. РЕКЛАМАЦИИ И ИСКОВЕ. Read More »

договор за международен превоз товарителница CMR

ДОГОВОР ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ. ТОВАРИТЕЛНИЦА CMR.

Международния автомобилен превоз на стоки се регламентира от Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки от 1956г., по известна като CMR конвенция, ратифицирана с Указ № 1143 на Държавния съвет от 29.07.1977 г. – ДВ, в сила за България от 18.01.1978 г.. CMR Конвенцията се прилага за всеки …

ДОГОВОР ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ. ТОВАРИТЕЛНИЦА CMR. Read More »