адвокат кредит

адвокат кредит

неравноправни клаузи в договор

НЕРАВНОПРАВНИ КЛАУЗИ В ДОГОВОР

С последните изменения на Гражданско процесуалния кодекс се въведе нова алинея 3 на чл. 7, съгласно която съдът служебно следи за наличието на неравноправни клаузи в договор, сключен с потребител. Изменения в тази насока бяха направени и в заповедното производство, съгласно които съдът не издава заповед за изпълнение, когато искането …

НЕРАВНОПРАВНИ КЛАУЗИ В ДОГОВОР Read More »

потребителски кредит бързи кредити

ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ – КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ

В днешно време хората все по-често прибягват до теглене на потребителски кредит. Често притиснати от условията и необходимостта да покрият неотложните си нужди, те взимат потребителски кредит без да се запознаят достатъчно добре с условията по кредита, без да прочетат общите условия към договора, както и дребният шрифт в тях. …

ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ – КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ Read More »

договор за цесия изкупуване на дълг

КАК МОЖЕ ДА ИМАТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЕ КЪМ ЕДИН КРЕДИТОР, А В ПОСЛЕДСТВИЕ ДА ДЪЛЖИТЕ ПЛАЩАНЕ НА ДРУГ

Договор за цесия се сключва с цел определени права на едно лице да се прехвърлят на друго лице. Предмет на договора за цесия са вземания и имуществени права, които са прехвърлими. Непрехвърлими са правата свързани с личността. В най-честия случай цесията се сключва за прехвърляне на едно парично вземане от …

КАК МОЖЕ ДА ИМАТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЕ КЪМ ЕДИН КРЕДИТОР, А В ПОСЛЕДСТВИЕ ДА ДЪЛЖИТЕ ПЛАЩАНЕ НА ДРУГ Read More »