адвокат наследствено право

адвокат наследствено право

приемане на наследство по опис адвокат бургас наследствено право

ПРИЕМАНЕ НА НАСЛЕДСТВО ПО ОПИС

В предходната статия разгледахме последиците при отказ от наследство. В настоящата ще разгледаме друг вариант, при който наследникът пак остава защитен от кредиторите на наследодателя – приемане на наследство по опис.   Приемане на наследство по опис Когато наследствената маса се състои само от задължения на наследодателя, то безспорно в интерес …

ПРИЕМАНЕ НА НАСЛЕДСТВО ПО ОПИС Read More »

отказ от наследство адвокат Бургас наследствено право

ОТКАЗ ОТ НАСЛЕДСТВО

След откриване на наследството всеки наследник има две възможности да го приеме или да направи отказа от наследство. И двата варианта имат сериозни последици за наследника затова решението трябва да бъде добре обмислено преди да бъде взето. В настоящата статия ще разясним последиците при отказ от наследство и процедурата за …

ОТКАЗ ОТ НАСЛЕДСТВО Read More »

делба на имот доброволна делба съдебна делба

ДЕЛБА НА СЪСОБСТВЕН ИМОТ

Делба на съсобствен имот може да бъде доброволна или по съдебен ред. Доброволната делба на имот се осъществява чрез договор в писмена форма с нотариална заверка на подписите, сключен между съсобствениците. Ако обаче липсва съгласие за доброволно поделяне на имота, всеки един от съсобствениците може да подаде иск за съдебна …

ДЕЛБА НА СЪСОБСТВЕН ИМОТ Read More »

Възстановяване на запазена част от наследство

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПАЗЕНА ЧАСТ ОТ НАСЛЕДСТВО

В една от предишните ни статии разгледахме въпросите свързани с продажбата на наследство. В настоящата ще разгледаме как може да възстановите запазена част от наследство.  Всяко лице, което е пълнолетно и не е поставено под пълно запрещение може да се разпорежда с цялото си имуществото, без обаче да накърнява чрез …

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПАЗЕНА ЧАСТ ОТ НАСЛЕДСТВО Read More »

ПРОДАЖБА НА НАСЛЕДСТВО – КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ

ПРОДАЖБА НА НАСЛЕДСТВО – КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ

Статията отразява личното мнение на автора, като адвокат по разгледаната тема. Статията не представлява правен съвет, ако имате нужда от правна консултация по Ваш конкретен казус, не се колебайте да се свържете с нас.