адвокат развод Бургас

адвокат развод Бургас

кредит при развод

КАКВО СЕ СЛУЧВА С КРЕДИТА ПРИ РАЗВОД?

По време на семейния си живот много често съпрузите, с мисълта за съвместно бъдеще, теглят ипотечни или потребителски кредити, заедно или по отделно. Обичайно докато са в брак между съпрузите има разбирателство, за това от кой и как да се изплаща кредита. Проблеми в тази насока възникват, когато съпрузите решат …

КАКВО СЕ СЛУЧВА С КРЕДИТА ПРИ РАЗВОД? Read More »

иск за упражняване на родителски права

ИСК ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ ПРАВА

Иск за упражняване на родителски права се предявява, когато между родителите има спор относно местоживеенето на детето, упражняването на родителските права, личните отношения с детето и издръжката му. Когато детето е родено по време на брака на родителите и те решат да се разведат, въпросите свързани с упражняването на родителските …

ИСК ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ ПРАВА Read More »

развод по исков ред поради дълбоко и непоправимо разстройство на брака

Развод по исков ред поради дълбоко и непоправимо разстройство на брака

Развод по исков ред поради дълбоко и непоправимо разстройство на брака е последният възможен вариант за уреждане на отношенията между съпрузи желаещи да прекратят брака си. В този случай всеки от съпрузите може да иска развод независимо от желанието на другият. Когато желанието за развод на съпрузите е взаимно и …

Развод по исков ред поради дълбоко и непоправимо разстройство на брака Read More »

развод по взаимно съгласие

РАЗВОД ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ

Развод по взаимно съгласие или по исков ред? Това е първият въпрос, пред който се изправят съпрузите взели нелекото решение да прекратят брака си.  За добро или за лошо брачната институция вече не е това което беше. В последните 2-3 десетилетия тенденцията за увеличаване на броя на разводите все повече …

РАЗВОД ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ Read More »

брачен договор

БРАЧЕН ДОГОВОР – КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ

В предишната статия разгледахме как се уреждат имуществените отношения между съпрузите при законов режим на общност и при законов режим на разделност. В настоящата ще разгледаме какво представлява договорният режим, като един сравнително нов начин за уреждане на имуществените отношения между съпрузите. Какво представлява брачният договор? Брачният договор се сключва …

БРАЧЕН ДОГОВОР – КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ Read More »

имуществени отношения между съпрузите СИО режм на общност режим на разделност

КАК СЕ УРЕЖДАТ ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ?

Съгласно българското законодателство, режимите на имуществените отношения между съпрузите са: Законов режим на общност Законов режим на разделност Договорен режим При сключване на граждански брак страните могат да изберат някой от посочените режими, посредством който да уредят имуществените си отношения. Режимът на имуществените отношения може да бъде променян по време …

КАК СЕ УРЕЖДАТ ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ? Read More »

неплащане на издръжка изпълнително дело за издръжка

Неплащане на издръжка – какво да правите

Ако имате съдебно решение по силата, на което другият родител е осъден да плаща издръжка на детето/децата и въпреки това той продължава да отказва да го изпълни, можете да образувате изпълнително дело срещу него за това задължение. Как да образувате изпълнително дело на основание неплащане на издръжка? При неплащане на …

Неплащане на издръжка – какво да правите Read More »

дело за издръжка на дете

Издръжка на дете – от кога, от кого и в какъв размер

Издръжка на дете се дължи от момента на неговото раждане, по силата на закона, това казва в едно от последните си решения ВКС. В Семейният кодекс е законоустановено, че всеки родител е длъжен съобразно своите възможности и материално състояние да осигурява условия на живот, необходими за развитието на детето. Родителите …

Издръжка на дете – от кога, от кого и в какъв размер Read More »

семейно жилище развод раздяла

КАК СЕ РЕШАВА ВЪПРОСЪТ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ ПРИ РАЗДЯЛА МЕЖДУ ЛИЦА С БРАК И БЕЗ БРАК?

Въпросът за ползване на семейното жилище, когато между съпрузите е сключен граждански брак е законоустановен в Семейния кодекс. Ако съпрузите, които желаят развод не могат да постигнат споразумение относно ползването на семейното жилище, то те могат да поискат съдът да се произнесе по въпроса. Когато семейното жилище не може да …

КАК СЕ РЕШАВА ВЪПРОСЪТ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ ПРИ РАЗДЯЛА МЕЖДУ ЛИЦА С БРАК И БЕЗ БРАК? Read More »