адвокат съдебна делба

адвокат съдебна делба

приемане на наследство по опис адвокат бургас наследствено право

ПРИЕМАНЕ НА НАСЛЕДСТВО ПО ОПИС

В предходната статия разгледахме последиците при отказ от наследство. В настоящата ще разгледаме друг вариант, при който наследникът пак остава защитен от кредиторите на наследодателя – приемане на наследство по опис.   Приемане на наследство по опис Когато наследствената маса се състои само от задължения на наследодателя, то безспорно в интерес …

ПРИЕМАНЕ НА НАСЛЕДСТВО ПО ОПИС Read More »

отказ от наследство адвокат Бургас наследствено право

ОТКАЗ ОТ НАСЛЕДСТВО

След откриване на наследството всеки наследник има две възможности да го приеме или да направи отказа от наследство. И двата варианта имат сериозни последици за наследника затова решението трябва да бъде добре обмислено преди да бъде взето. В настоящата статия ще разясним последиците при отказ от наследство и процедурата за …

ОТКАЗ ОТ НАСЛЕДСТВО Read More »

делба на неподеляем имот публична продан на неподеляем имот възлагане на неподеляемо жилище

ДЕЛБА НА НЕПОДЕЛЯЕМ ИМОТ. ПУБЛИЧНА ПРОДАН. ВЪЗЛАГАНЕ НА НЕПОДЕЛЯЕМО ЖИЛИЩЕ.

В предишната статия разгледахме фазите на съдебното производство по делба на съсобствен имот. Когато един имот може да бъде разделен на по-малки имоти равни на броя на съделителите или когато съделите притежават в съсобственост повече на брой имоти равни на броя на съделителите, то всеки от тях получава в дял …

ДЕЛБА НА НЕПОДЕЛЯЕМ ИМОТ. ПУБЛИЧНА ПРОДАН. ВЪЗЛАГАНЕ НА НЕПОДЕЛЯЕМО ЖИЛИЩЕ. Read More »

делба на имот доброволна делба съдебна делба

ДЕЛБА НА СЪСОБСТВЕН ИМОТ

Делба на съсобствен имот може да бъде доброволна или по съдебен ред. Доброволната делба на имот се осъществява чрез договор в писмена форма с нотариална заверка на подписите, сключен между съсобствениците. Ако обаче липсва съгласие за доброволно поделяне на имота, всеки един от съсобствениците може да подаде иск за съдебна …

ДЕЛБА НА СЪСОБСТВЕН ИМОТ Read More »