адвокат трудовоправна консултация

адвокат трудовоправна консултация

Обезщетение за безработица

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА БЕЗРАБОТИЦА

От въвежда на извънредното положение, във връзка с разпространението на вируса COVID-19, всеки ден сме свидетели на увеличаващия се брой безработни хора. Всеки ден опашките пред Бюрата по труда, като към днешна дата, 08.04.2020г., се съобщава, че броят на безработните в страната е над 61 хиляди. За всички тях актуален …

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА БЕЗРАБОТИЦА Read More »

извънредно положение

ПРАВА НА РАБОТОДАТЕЛЯ И РАБОТНИКА В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

Въведеното извънредно положение, във връзка с разпространението на вируса COVID-19, поставя пред изпитание всички сфери на живота в страната, като в най-голяма степен е засегната дейността на фирмите, някой от тях са принудени изцяло да прекратят работа, а други са силно ограничени. Ситуацията е неблагоприятна както за работодателите, така и …

ПРАВА НА РАБОТОДАТЕЛЯ И РАБОТНИКА В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ Read More »

незаконно уволнение защита срещу незаконно уволнение

ЗАЩИТА СРЕЩУ НЕЗАКОННО УВОЛНЕНИЕ

Когато работникът или служителят смята, че е незакконно уволенен – не е спазена формата, процедурата по уволнението, уволнен при липса на основание и други – има право в двумесечен срок, да оспори законността на уволнението пред работодателя или пред съда. Защитата срещу незаконно уволнение включва възможността работникът/служителят да предяви четири …

ЗАЩИТА СРЕЩУ НЕЗАКОННО УВОЛНЕНИЕ Read More »

уволнение с предизвестие основания уволнение с предизвестие от работодателя

УВОЛНЕНИЕ С ПРЕДИЗВЕСТИЕ – ОСНОВАНИЯ

В Кодекса на труда са предвидени условия при наличието, на които работодателя може да уволни работник или служител. Основанията за уволнение могат да бъдат разделени на две групи – прекратяване на трудовия договор от работодателя с предизвестие и без предизвестие. В настоящата статия ще разгледаме условията, при които работодателят може …

УВОЛНЕНИЕ С ПРЕДИЗВЕСТИЕ – ОСНОВАНИЯ Read More »

обезщетение при пенсиониране обезщетение при прекратяване на трудовия договор поради пенсиониране обезщетение при пенсиониране от работодателя

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР ПОРАДИ ПЕНСИОНИРАНЕ

В Кодекса на труда са предвидени специални разпоредби за прекратяване на трудов договор поради пенсиониране. Същевременно в момента на прекратяване на трудовия договор поради пенсиониране за работника или служителя възниква право на обезщетение. Размерът на дължимото от работодателя обезщетение при пенсиониране зависи от размера на придобития трудов стаж при същия …

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР ПОРАДИ ПЕНСИОНИРАНЕ Read More »

дисциплинарно уволнение оспорване заповед за дисциплинарно уволнение

КОГА И КАК СЕ НАЛАГА ДИСЦИПЛИНАРНО УВОЛНЕНИЕ

За нарушаване на трудовата дисциплина в Кодекса на труда са предвидени дисциплинарни наказания – забележка, предопреждение за уволнение и уволнение. Дисциплинарно уволнение, като най-тежко наказания може да се налага само при спазване на закоустановените изисквания. С него се прекратява трудовото правоотношение едностранно от страна на работодателя и води до неблагоприятни …

КОГА И КАК СЕ НАЛАГА ДИСЦИПЛИНАРНО УВОЛНЕНИЕ Read More »

клауза за забрана за работа в конкурентна фирма

Нищожна ли е клаузата за забрана за работа в конкурентна фирма?

Често срещана практика от страна на работодателите, особено в браншовете с голяма конкуренция, е да включват в трудовите договори на своите служители клауза, съгласно която след напускане служителят няма право да работи в конкурентна фирма за определен период от време (1, 2 или дори 3 години). При неизпълнение на тази …

Нищожна ли е клаузата за забрана за работа в конкурентна фирма? Read More »

трудова злополука обезщетение от работодателя

Трудова злополука – обезщетение от работодателя

Трудова злополука е всяко внезапно увреждане на здравето, станало през време и във връзка или по повод на извършваната работа, както и при всяка работа, извършена в интерес на предприятието, когато е причинило временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност или смърт. Злополуката се квалифицира като трудова и когато е станала по …

Трудова злополука – обезщетение от работодателя Read More »

обезщетение за неизползван платен годишен отпуск

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА НЕИЗПОЛЗВАН ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК

Съгласно чл. 224, ал. 1 от КТ обезщетението за неизползван платен годишен отпуск възниква при прекратяване на трудовото правоотношение. Именно от този момент – прекратяването на трудовия договор вземането за обезщетение към работодателя става изискуемо и този момент започва да тече погасителната давност за това вземане. За да възникне за …

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА НЕИЗПОЛЗВАН ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК Read More »

Забавена заплата

БАВЯТ ВИ ЗАПЛАТАТА…

Какви са правата ви при забавена заплата и как можете да ги защитите? Все повече хора, особено през последните години, са поставени в ситуация, при която работодателя забавя изплащането на трудовото им възнаграждение и не могат своевременно да посрещнат нуждите си, което е причина за още допълнителни притеснения и усложнения. …

БАВЯТ ВИ ЗАПЛАТАТА… Read More »