дело за погасени задължения по давност

дело за погасени задължения по давност

ДАВНОСТ НА ВНОСКИТЕ ПО ДОГОВОР ЗА ЛИЗИНГ

ДАВНОСТ НА ВНОСКИТЕ ПО ДОГОВОР ЗА ЛИЗИНГ

През последните години пукупката на вещи с договор за лизинг стана масова практика. При липсата на възможност за заплщане на цялата цена на веща, хората сключват договор за лизинг, съгласно който изплащат цената разделена на месечни вноски, с клауза в договора, че след изплащане на всички вноски придобиват собствеността върху …

ДАВНОСТ НА ВНОСКИТЕ ПО ДОГОВОР ЗА ЛИЗИНГ Read More »

давност по изпълнително дело перемпция

КОГА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ВИ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО ОТПАДАТ ПО ДАВНОСТ?

Всяка година броят на длъжниците по изпълнителни дела се увеличава. За всеки длъжник винаги актуален е въпросът за погасителната давност, защото с изтичането на този предвиден в закона срок, кредиторът се лишава от възможността да събира своето вземане по принудителен ред. Въпросите за приложението на погасителната давност по повод на …

КОГА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ВИ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО ОТПАДАТ ПО ДАВНОСТ? Read More »

погасителна давност тригодишна

КОГА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ВИ СЕ ПОГАСЯВАТ ПО ДАВНОСТ

Повод за настоящата статия стана срещата ми с една служителка на един от мобилните оператори, която ми заяви категорично, че „Задълженията към нас (мобилния оператор) не се погасяват с такава давност (кратка тригодишна погасителна давност).“. Поради това в редовете по-долу ще се опитам максимално кратно, ясно и разбираемо да обясня …

КОГА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ВИ СЕ ПОГАСЯВАТ ПО ДАВНОСТ Read More »