неравноправни клаузи в договор

НЕРАВНОПРАВНИ КЛАУЗИ В ДОГОВОР

С последните изменения на Гражданско процесуалния кодекс се въведе нова алинея 3 на чл. 7, съгласно която съдът служебно следи за наличието на неравноправни клаузи в договор, сключен с потребител. Изменения в тази насока бяха направени и в заповедното производство, съгласно които съдът не издава заповед за изпълнение, когато искането …

НЕРАВНОПРАВНИ КЛАУЗИ В ДОГОВОР Read More »