Адвокат Бургас

Адвокат Бургас

ДАВНОСТ НА ВНОСКИТЕ ПО ДОГОВОР ЗА ЛИЗИНГ

ДАВНОСТ НА ВНОСКИТЕ ПО ДОГОВОР ЗА ЛИЗИНГ

През последните години пукупката на вещи с договор за лизинг стана масова практика. При липсата на възможност за заплщане на цялата цена на веща, хората сключват договор за лизинг, съгласно който изплащат цената разделена на месечни вноски, с клауза в договора, че след изплащане на всички вноски придобиват собствеността върху …

ДАВНОСТ НА ВНОСКИТЕ ПО ДОГОВОР ЗА ЛИЗИНГ Read More »

Обезщетение за безработица

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА БЕЗРАБОТИЦА

От въвежда на извънредното положение, във връзка с разпространението на вируса COVID-19, всеки ден сме свидетели на увеличаващия се брой безработни хора. Всеки ден опашките пред Бюрата по труда, като към днешна дата, 08.04.2020г., се съобщава, че броят на безработните в страната е над 61 хиляди. За всички тях актуален …

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА БЕЗРАБОТИЦА Read More »

прекратяване на договор непродолима сила форсмажор стопанска непоносимост

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ. НЕПРОДОЛИМА СИЛА И СТОПАНСКА НЕПОНОСИМОСТ.

Въведеното извънредно положение, във връзка с разпространението на вируса COVID-19, поставя пред изпитание всички сфери на живота в страната, включително икономиката, засяга бизнеса и договорните отношения. Изпълнението на договорните задължения както за физическите лица, така и за търговците се превръща в предизвикателство, а в много от случаите става и фактически …

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ. НЕПРОДОЛИМА СИЛА И СТОПАНСКА НЕПОНОСИМОСТ. Read More »

прекратяване-на-договор-за-туристически-пакер

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ БЕЗ ТАКСА

Условията по сключване и прекратяване на договор за туристически пакет са уредени в Закона за туризма, с който в българското законодателство е транспонирана Директива (ЕС) 2015/2302 на Европейския парламент и съюза и на съвета от 25 ноември 2015 г. относно пакетните пътувания и свързаните пътнически услуги. Във връзка с разпространението …

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ БЕЗ ТАКСА Read More »

продажба на дял от съсобствен имот

ПРОДАЖБА НА ДЯЛ ОТ СЪСОБСТВЕН ИМОТ

Правото на собственост включва възможността собственика да владее, да ползва и да се разпорежда свободно със собствения си недвижим имот. Същите право има и собственик, който притежава идеална част от съсобствен недвижим имот. При продажба на дял от съсобствен имот обаче закона поставя определени изисквания, който трябва да бъдат изпълнени …

ПРОДАЖБА НА ДЯЛ ОТ СЪСОБСТВЕН ИМОТ Read More »

право на строеж суперфиция давност

ПРАВО НА СТРОЕЖ – УЧРЕДЯВАНЕ И ПОГАСЯВАНЕ

Когато искате да построите сграда в чужд имот или когато сте съсобственик на недвижим имот, в който сам или с другите съсобственици искате да постоите сграда в него, следва да имате право на строеж. В този случай за вас възникват въпроси, като какво представлява правото на строеж, как се учредява, …

ПРАВО НА СТРОЕЖ – УЧРЕДЯВАНЕ И ПОГАСЯВАНЕ Read More »

фондация учредяване регистрация

ФОНДАЦИЯ – УЧРЕДЯВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ

В предишната статия разгледахме условията за учредяване и регистрация на сдружение. Другият вид юридически лица с нестопанска цел са фондациите. Между сдружение и фондация има прилики, но има и съществени разлики, като основната е, че фондацията няма членове и учредителят й има право да си запази права, които му гарантират …

ФОНДАЦИЯ – УЧРЕДЯВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ Read More »

сдружение учредяване регистрация

СДРУЖЕНИЕ – УЧРЕДЯВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ

Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел, което обединява група от хора за постигането на обща цел. Сдружение е подходяща форма за извършване на дейност от юридическо лице, когато целта не е извършване на стопанска такава или ако се извършва стопанска дейност, то тя да е свързана само предмета на …

СДРУЖЕНИЕ – УЧРЕДЯВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ Read More »

привременни мерки

ПРИВРЕМЕННИ МЕРКИ ПО ДЕЛО ЗА РАЗВОД И ДЕЛО ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ ПРАВА

Много често, когато се стига до развод по исков ред или до завеждане на дело за упражняване на родителски права между страните съществува сериозно неразбирателство. В резултат на спора между съпрузите или родителите, а и тъй като делата понякога отнемат много време докато приключат, в интерес на страните е да …

ПРИВРЕМЕННИ МЕРКИ ПО ДЕЛО ЗА РАЗВОД И ДЕЛО ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ ПРАВА Read More »

неравноправни клаузи в договор

НЕРАВНОПРАВНИ КЛАУЗИ В ДОГОВОР

С последните изменения на Гражданско процесуалния кодекс се въведе нова алинея 3 на чл. 7, съгласно която съдът служебно следи за наличието на неравноправни клаузи в договор, сключен с потребител. Изменения в тази насока бяха направени и в заповедното производство, съгласно които съдът не издава заповед за изпълнение, когато искането …

НЕРАВНОПРАВНИ КЛАУЗИ В ДОГОВОР Read More »